x pay w 88

สิงหาคม 6, 2018

วิธีฝากเงินออนไลน์ X Pay W 88

สำหรับช่องทางใหม่ในการฝากเงินกับ W 88 โดยไม่ต้องขอรับเลขที่บัญชีและยอดเงินจะปรับเข้าที่ประเป๋าหลักของสมาชิกทันทีเพียงสมาชิกมีบัญชีอินเตอร์เนตแบงค์กิ้งก็สามารถทำรายการฝากได้ตามขั้นตอนดังนี้