วิธีฝากเงินออนไลน์ X Pay W 88

W 88 ช่องทางการฝากเงินออนไลน์ G PAY
สิงหาคม 6, 2018
W 88 คืนเงินกีฬารายสัปดาห์ 0.2% & 0.3%
สิงหาคม 18, 2018

วิธีฝากเงินออนไลน์ X Pay W 88

>

สำหรับช่องทางใหม่ในการฝากเงินกับ W 88 โดยไม่ต้องขอรับเลขที่บัญชีและยอดเงินจะปรับเข้าที่ประเป๋าหลักของสมาชิกทันทีเพียงสมาชิกมีบัญชีอินเตอร์เนตแบงค์กิ้งก็สามารถทำรายการฝากได้ตามขั้นตอนดังนี้

W 88 วิธีฝากเงินออนไลน์ X Pay

w 88

สำหรับช่องทางใหม่ในการฝากเงินกับ W 88 โดยไม่ต้องขอรับเลขที่บัญชีและยอดเงินจะปรับเข้าที่ประเป๋าหลักของสมาชิกทันที

เพียงสมาชิกมีบัญชีอินเตอร์เนตแบงค์กิ้งก็สามารถทำรายการฝากได้ตามขั้นตอนดังนี้

หมายเหตุ: ชื่อบัญชีอินเตอรืเนตแบงค์กิงค์กับชื่อยูสเซอร์จะต้องเป็นคนเดียวกัน

การทำรายการผ่านทางมือถือ

w 888 xpay w 88 xpay w 88

การทำรายการผ่านทางเว็บไซต์

x pay w 88 x pay w 88 x pay w 88